Dynamisk oppvaskduo

kr 458,00kr 389,00
Item# : DISH

Glansemiddel:
Bekjemper flekker og belegg, og får oppvasken til å skinne!
Med naturlige sitrusekstrakter fjerner glansemiddelet mineralflekker,
og hjelper til med å skylle oppvasken helt ren.
Oppvasken tørker fortere, og gir deg
skinnende tallerkener, glass og bestikk

Utarbeidet spesielt for å jobbe sammen med vårt
UltraZyme™ oppvaskpulver.
Brukes sammen for det ultimate resultatet

UltraZyme™ oppvaskpulver:
UltraZyme™ oppvaskpulver er et kraftig, enzymbasert oppvaskmiddel
som rengjør oppvasken din effektivt uten hjelp av kjemikalier som kan være skadelige

:: moreless
 • Ingredients

  Oppvaskpulver:
  Sodium Carbonate (Mineral-Based) (Water Softener); Sodium Citrate (Plant-Derived) (Water Softener); Sodium Carbonate Peroxide (Mineral-Based) (Oxygen Cleaner); Alcohols, C10-12, Ethoxylated Propoxylated (Plant Modified Synthetic) (Surfactant); Sodium Sulfate (Mineral-Based) (Processing Aid); Tetrasodium Iminodisuccinate (Plant-Modified Synthetic) (Water Softener); Sodium Silicate (Mineral-Based) (Corrosion Inhibitor); Citric Acid (Plant-Derived) (pH Adjuster); Protease/Subtilisin (Protein Stain Remover); Amylase (Starch Stain Remover).

  Fare:
  Natriumperkarbonat
  Gir alvorlig øyeskade.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Benytt øyevern.
  VED KONTAKT MED ØYNENE:
  Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
  Fortsett skyllingen.
  Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege.

   

  Glansemiddel:
  Purified Water/Aqua (Solvent); Alcohols C10-12 Ethoxylated Propoxylated (Plant-Modified Synthetic) (Wetting Agent); Sodium Xylenesulfonate (Synthetic) (Processing Aid); Ethanol (Plant-Derived) (Drying Agent); Citric Acid (Plant-Derived) (pH adjuster); Ocimum Basilicum (Basil) Oil (Plant Derived) (Scent Component), Salvia Officinalis (Sage) Oil (Plant-Derived) (Scent Component).

  Advarsel:
  Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Vask hendene grundig etter bruk.
  Benytt øyevern, vernehansker.
  VED KONTAKT MED ØYNENE:
  Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
  Fortsett skyllingen.
  Ved vedvarende øyeirritasjon/hudirritasjon: Søk legehjelp.

 • How To Use
  • Skrap av rester og skyll tallerkener og annen oppvask.
  • Fyll én måleskje UltraZyme™ oppvaskpulver i beholderen i maskinen, og start et program etter anbefalingen fra leverandøren.
  • Trygg å bruke på alle produkter som er godkjent for oppvaskmaskin.
  • Anbefales ikke på sølvtøy.
  • Anbefales ikke til oppvask for hånd.
  • Bruk sammen med Glansemiddel Pluss for best resultat. Oppvasken blir skinnende ren og flekkfri.

   

  • Fyll middel i beholderen for glansemiddel i maskinen, følg leverandørens anbefaling. Kontroller jevnlig om det er behov for å etterfylle.
  • Bruk sammen med UltraZyme™ oppvaskpulver for å fjerne fett, fastbrente rester og flekker effektivt. Resultatet er en skinnende ren oppvask.
 • Features & Benefits

  UltraZyme™ Dishwasher Powder

  • The enzyme blend dissolves food debris on dishes while also working to remove buildup and odours inside your dishwasher.
  • Formula contains a built-in water softener.
  • One small scoop cleans an entire load. Up to 45 loads per jar.
  • Hard-water friendly.
  • Biodegradable formula.
  • Septic-system friendly.
  • Suitable for all automatic dishwashers.

   

  Rinse Aid Plus

  • Formulated specifically to work with our UltraZyme Dishwasher Powder for the ultimate dish-cleaning experience.
  • Gives dishes sparkle and shine without the residue of harmful chemicals.
  • Helps dishes dry effectively.
  • Powered by natural citric extracts.
  • Biodegradable formula.
  • Septic system friendly.